Szanowni Państwo,

Jestem wspólnikiem większościowym firmy Armatura Krakowska Sp. z o.o., nie pełnię w niej jednak żadnej funkcji od końca stycznia 2018 roku, kiedy to zrezygnowałem ze stanowiska członka zarządu. Będąc pochłoniętym działalnością deweloperską uznałem wtedy, że całością spraw spółki powinien zajmować się mój długoletni pracownik i wspólnik, obecny prezes Armatury. Niestety, według mojej wiedzy działania podjęte przez niego w ostatnich miesiącach stały się bezpośrednią przyczyną obecnej - bardzo trudnej - sytuacji spółki.

Z moich ustaleń wynika, że prezes prowadził działania na niekorzyść zarówno klientów, jak i samej spółki, a jego celem było osiągnięcie korzyści majątkowej. Należało do nich m.in. wprowadzanie w błąd klientów poprzez wskazywanie prywatnego konta, na które wpłacać mieli oni wartość towaru zakupionego w sklepie internetowym i wyprzedawanie majątku spółki po cenach znacznie poniżej wartości rynkowej.

Co więcej, prezes chcąc uniknąć odpowiedzialności grożącej mu zarówno ze strony spółki, jak i klientów, rozpoczął internetową kampanię oszczerstw, w której zarzuca mi wyprowadzanie z Armatury pieniędzy. W rzeczywistości jednak nie wyprowadzałem ze spółki żadnych środków, a wręcz pomagałem w ich pozyskiwaniu udzielając firmie poręczenia bankowego w wysokości ponad 1 mln złotych, ręcząc za nią własnym majątkiem. Obecnie spłacam w imieniu Armatury zaciągnięte w ten sposób zobowiązania.

Postępowanie prezesa jest dla mnie o tyle niezrozumiałe, że jako mojego wieloletniego pracownika oraz wspólnika darzyłem go pełnym zaufaniem. Jednakże, kiedy dotarły do mnie informacje o sytuacji w Armaturze Krakowskiej, pomimo braku pełnienia jakiejkolwiek funkcji w spółce, zacząłem podejmować kroki zmierzające do powstrzymania dalszego działania prezesa, łącznie z sądowym usunięciem go ze stanowiska oraz zawiadomieniem Prokuratury Rejonowej w Wieliczce o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Jednocześnie, zabezpieczyłem mienie spółki, które z końcem czerwca tego roku znajdowało się w magazynie Armatury, o czym poinformowałem Policję. Dysponować nim będzie nowy zarząd spółki, który zostanie powołany po usunięciu obecnego prezesa. Oznacza to jednak, że zanim klienci będą mogli liczyć na wydanie zamówionego towaru lub zwrot pieniędzy upłynie jeszcze kilka miesięcy.

Dlatego chcąc wyjść naprzeciw potrzebom klientów indywidualnych, którzy stanowią zdecydowaną większość oszukanych, wspólnie z prawnikami opracowałem rozwiązanie przyspieszające proces odzyskiwania pieniędzy. Osobom, które nie otrzymały zamówionego towaru, za który zapłaciły proponuję odkupienie ich wierzytelności wobec spółki. Oznacza to, że klienci indywidualni będą mieli szansę odzyskać pieniądze znacznie szybciej niż gdyby mieli czekać na efekt postępowań komorniczych czy syndyka.

Chciałbym podkreślić, że postępowanie obecnego zarządu jest zaprzeczeniem wszelkich wartości biznesowych, którymi kierowałem się przez 9 lat rozwijania firmy. Swoimi działaniami w ostatnich miesiącach prezes doprowadził spółkę na skraj bankructwa oraz zrujnował jej renomę. Pomimo tego za najbardziej wstrząsające uważam wykorzystanie dobrych intencji klientów indywidualnych. Chociaż nie miałem wpływu na działania spółki, etyka biznesowa nie pozwala mi zostawić oszukanych osób samym sobie.

Zaufanie jest podstawową wartością jaką kieruję się w swoich przedsięwzięciach. Najlepszym dowodem na to są dziesiątki klientów, którzy powierzyli mi swoje pieniądze w ramach działalności deweloperskiej. Nie wyobrażam sobie zatem, żeby klienci indywidualni Armatury nie odzyskali swoich pieniędzy i zamierzam im w tym pomóc.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje o tym jakie kroki należy podjąć, żeby przyspieszyć odzyskanie pieniędzy za towary, które nie zostały dostarczone.

 

Z wyrazami szacunku,

Paweł Kubowicz

 

----------------------------------

 

Kto może liczyć na zwrot pieniędzy?

Na zwrot pieniędzy, zgodnie z opracowaną procedurą, mogą liczyć wyłącznie klienci indywidualni, którzy zakupili towar w Armaturze i wpłacili pieniądze na firmowe konto. W przypadku osób, które przelały pieniądze na prywatne konto prezesa jedyną szansą na odzyskanie pieniędzy jest wytoczenie procesu cywilnego. Klientom, którzy się na to zdecydują zostanie zapewnione doradztwo w zakresie tego jakie kroki należy podjąć.

 

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot pieniędzy?

Przede wszystkim należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny u dołu strony i przesłać go na adres mailowy pomoc@armaturakrakowska.pl. Po przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie wraz z informacją o kolejnych krokach.

 

Jakie dokumenty są wymagane i jak je przekazać?

Do rozpatrzenia zgłoszenia wystarczy formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie przelewu przesłane drogą mailową. W kolejnym krokach konieczne będzie podpisanie umowy o przekazaniu wierzytelności, którą należy dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na wskazany adres.

 

Jak długo będzie trwać rozpatrywanie zgłoszenia?

Czas trwania procedury zależy od kilku czynników, przede wszystkim od liczby zgłoszeń, oraz poprawności informacji podanych w formularzu. Pod uwagę należy wziąć również fakt, że w tej chwili nie ma dostępu do wszystkich systemów informatycznych spółki, przez co czas potrzebny do weryfikacji zgłoszeń może być wydłużony. Pierwsze osoby mogą jednak otrzymać zwrot pieniędzy nawet w ciągu kilku dni od daty przesłania dokumentów..

 

 

 

POBIERZ WNIOSEK ZGŁOSZENIA